BOSA-Subsidie LED Verlichting

Alles wat u moet weten over de 30% BOSA-Subsidie voor uw sportvereniging!

Het is natuurlijk mooi dat er subsidiepotjes zijn, maar het vraagt wel het nodige uitzoekwerk. Daarom voor u een aantal feiten op een rijtje gezet en een doorverwijzing naar handige documenten voor de aanvraag van de BOSA-Subsidie 2022 voor uw sportvereniging. Daarnaast helpen wij u graag met de aanvraag van deze subsidie.

Landelijke subsidie (BOSA-regeling)
Wederom kan er dit jaar weer aanspraak gemaakt worden op de “Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”, ook wel BOSA-regeling genoemd. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Is de investering duurzaam, zoals LED-verlichting of zonnepanelen, dan kan er 30% subsidie aangevraagd worden. Voor het jaar 2022 is er €75,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Voor wie?

Deze subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

 • stelt accommodatie beschikbaar aan amateursport voor lokaal gebruik;
 • is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk;
 • heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidiebedrag

 • Minimale subsidiebedrag € 2.500
  U kunt deze subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
 • Maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager
  Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Landelijke subsidie (BOSA-regeling)
Wederom kan er dit jaar weer aanspraak gemaakt worden op de “Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties”, ook wel BOSA-regeling genoemd. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Is de investering duurzaam, zoals LED-verlichting of zonnepanelen, dan kan er 30% subsidie aangevraagd worden. Voor het jaar 2022 is er €75,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Voor wie?

Deze subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

 • stelt accommodatie beschikbaar aan amateursport voor lokaal gebruik;
 • is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk;
 • heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidiebedrag

 • Minimale subsidiebedrag € 2.500
  U kunt deze subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
 • Maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager
  Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Subsidiabele kosten

Kosten voor bouw en onderhoud

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.

Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.

Maatregelen veiligheidsbeleving

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voor het aanvragen heeft u de Formulieren veiligheidsbeleving BOSA nodig.

In onze vragen en antwoorden vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten en de voorwaarden waar deze aan moeten voldoen.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten (artikel 11 en 12) óf tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald (artikel 8 en 10).

 • Bij een aanvraag achteraf (artikel 8 en 10) moeten activiteiten binnen 12 maanden voorafgaande aan de indieningsdatum gerealiseerd zijn.
 • Bij een aanvraag vooraf (artikel 11 en 12) geldt een projectperiode van maximaal 3 jaar. De activiteiten moeten in deze periode plaatsvinden.

Nodig bij aanvraag

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 1. Een kostenoverzicht van uw subsidiabele kosten. Maak gebruik van:
 2. Scans van facturen en betaalbewijzen (bij aanvraag achteraf) of offertes (bij aanvraag vooraf) van de subsidiabele kosten.
 3. Contactgegevens van de aanvragende organisatie.
 4. Gegevens inschrijving KvK inclusief SBI-code en tekenbevoegde(n).
 5. Bankgegevens met een scan van een bankafschrift:
  • die niet ouder is dan 3 maanden,
  • waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn (voorbeeld).
 6. Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Let op: doet iemand anders dan de tekenbevoegde(n) de aanvraag? Zorg dan voor een ondertekend machtigingsformulier.

Online aanvraagformulier

U vraagt subsidie aan via een online aanvraagformulier.

Het is niet mogelijk om een aanvraag vooraf (artikel 11 en 12) met een aanvraag achteraf (artikel 8 en 10) te combineren. U kunt wel meerdere subsidieaanvragen per kalenderjaar indienen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de kosten of (project)periode? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de projectperiode.

Hoe maakt u een melding?

 1. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Hoelang duurt het?

 • Voor aanvragen achteraf (artikel 8 en 10) geldt er een maximale behandeltijd van 22 weken.
 • Voor aanvragen vooraf (artikel 11 en 12) geldt er een maximale behandeltijd van 13 weken.
 • Als u aanvullende subsidie aanvraagt, geldt er altijd een maximale behandeltijd van 22 weken (ongeacht de vorm van aanvraag en het geldende artikel).

Vaststellen subsidie

 • Subsidieaanvragen achteraf (artikel 8 en 10) worden uiterlijk binnen 22 weken na uw aanvraag vastgesteld.
 • Subsidieaanvragen vooraf (artikel 11 en 12) worden vastgesteld na afronding van de werkzaamheden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van DUS-I.

Subsidiebudget

In 2022 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van €75,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Stand subsidieaanvragen per 3 januari 2022

Van de €75,5 miljoen is al €6,6 miljoen subsidie verleend en voor €19,2 miljoen aan aanvragen nog in behandeling.

Samenvatting BOSA

Aanvraag achteraf Aanvraag vooraf
Artikel 8 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12
Hoogte subsidie €2.500 – €25.000 €25.000 – €125.000 €25.000 – €125.000 Vanaf €125.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 20% subsidie €12.500 €125.000 €125.000 €625.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 30% subsidie €8.333 €83.333 €83.333 €416.667
Bewijs meesturen Tot €1.000
Facturen
Tot €1.000
Facturen
Offertes Offertes
Vanaf €1.000
Facturen en betaal­bewijzen
Vanaf €1.000
Facturen en betaal­bewijzen
Projectperiode U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn afgerond in de afgelopen 12 maanden U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn afgerond in de afgelopen 12 maanden Maximaal 3 jaar Maximaal 3 jaar
Wijze van vaststellen Direct, uiterlijk binnen 22 weken. Direct, uiterlijk binnen 22 weken. 80% van het subsidiebedrag wordt als voorschot verleend. Na afloop van de projectperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%. 80% van het subsidiebedrag wordt als voorschot verleend. Na afloop van de projectperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.
Meldingsplicht bij wijzigingen in activiteiten n.v.t. n.v.t. Bij uitloop van uw project of het niet doorgaan van activiteiten bent u verplicht dit te melden via het wijzigingsformulier Bij uitloop van uw project of het niet doorgaan van activiteiten bent u verplicht dit te melden via het wijzigingsformulier

Een greep door onze  LED sportveldverlichting  projecten (300+)

Voetbalveld verlichting

 • FC Utrecht Zoudenbalch – Nederland
 • PVC Utrecht – Nederland
 • Alkmaarse Boys – Nederland
 • Rikveld RUG Groningen – Nederland
 • vv Margriet Oss – Nederland
 • vv UNO Hoofddorp – Nederland
 • vv Schimmert – Nederland
 • Sv Kortrijk – Belgie

Hockeyveld verlichting 

 • Schaerweijde Zeist- Nederland
 • VMHC Vlijmen-Nederland
 • HC IJsseloever IJsselstein – Nederland
 • HC Den Bosch – Nederland
 • HC Eindhoven – Nederland
 • HVK Assen – Nederland
 • De Reigers Hoofddorp – Nederland
 • HC Dragons – Belgie

Tennisbaan verlichting 

 • IJTC Groenvliet IJsselstein – Nederland
 • Triaq Harmelen-Nederland
 • Strijdo Oosterhout-Nederland
 • ’t Keperke Oud Gastel-Nederland
 • Daisy Apeldoorn-Nederland
 • TC Elzenhagen Amsterdam – Nederland
 • De Pettelaer Den Bosch – Nederland
 • TC Weert-Oost – Nederland
 • L TC Zierikzee – Nederland

Overige sporten

 • Witton Park Athletics – Engeland
 • Bussum Athletics – Nederland
 • Korfbal – Nederland
 • Golf Course Doha – Qatar
 • Jeu de Boules – Belgie
 • Indoor Tennis – Nederland
 • Sports Hall – Engeland

Wilt u ook een goed en helder LED verlichtingssysteem voor uw sportvereniging?

Download de brochure   Vraag een offerte aan