Energieopslag

Nieuwe partner: WattsInStore!

Sinds begin 2022 zijn wij een nieuwe samenwerking aangegaan met WattsInStore! Wij zijn erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking en hopen hiermee sportverenigingen nog meer te helpen om te verduurzamen en zoveel mogelijk kosten te besparen. Even een korte beschrijving over wat WattsInStore precies doet:

WattsInStore is een jonge onderneming met een sterke focus op duurzaamheid en dienstverlening. Met de jaren hebben zij een uitgebreid netwerk opgebouwd dat alle facetten dekt om een energieopslagproject te kunnen realiseren. Zij zijn bovendien flexibel en onafhankelijk; daardoor kunnen zij werken met competitieve prijzen, maar ook meebewegen met de meest geschikte opslagtechniek voor iedere situatie binnen een sportvereniging. WattsInStore richt zich enerzijds op de mid-range opslagoplossingen (10 kW t/m 500 kW) via gestandaardiseerde en snel leverbare producten, anderzijds bijten ze hun ook vast in grootschalige opslagprojecten voor sportverenigingen (> 500 kW).

Verduurzaam uw sportvereniging door slim energiegebruik!

Sportverenigingen vormen één van de hoekstenen van de samenleving en bekleden daarmee een voorbeeldfunctie naar haar achterban. Steeds meer verenigingen zoeken daarom naar manieren op het complex te verduurzamen en tegelijk kosten te besparen op de huidige vaste lasten. Geholpen door financiële steun vanuit de overheid (denk aan BOSA subsidie), en soms lokaal door de gemeente en/of sponsoren, is voor de meeste verenigingen deze combinatie van verduurzamen en lastenverlichting te realiseren door slim om te gaan met (zelfopgewekte) energie. Naast duurzame energieopwekking zijn er ook mogelijkheden waarbij het eigen verbruik geoptimaliseerd kan worden. Slimme energieopslag is dé oplossing voor duurzaam energiemanagement en zorgt ervoor dat sportverenigingen (fors) kunnen besparen op energielasten, daarnaast maakt het ze toekomstbestendig!

Met energieopslag bedoelen wij het opslaan van (zelfopgewekte) energie in een compacte batterij. Aan de hand van een slim energiemanagementsysteem kan deze opgeslagen energie aangesproken worden op momenten dat dit nodig is. Een bijkomend voordeel is dat er met behulp van energieop­slag geen netverzwaring/grootverbruikaansluiting nodig is om extra vermogen te kunnen leveren.

Meer piekvermogen

Gebruik zwaar apparatuur (denk bijv. aan keuken icm sproei-installatie) of het (snel)laden van meerdere auto’s tegelijk

Zelfopgewekte energie

Zelfopgewekte energie gebruiken op momenten dat er geen energie opgewekt kan worden (bewolkt/avond)

Terugleveren energie

De opgeslagen zelfopgewek­te energie die niet gebruikt is kan terug geleverd worden op momenten dat er hogere teruglevertarieven gelden

Alle voordelen van energieopslag op een rij:

  • Optimalisatie verbruik van zelfopgewekte energie door het koppelen van zonnepanelen
  • Snel leverbaar (netverzwaring duurt momenteel gem. 24 mnd)
  • Door het afvangen van piekvragen kan de netaansluiting tot het minimum beperkt worden – ruimte in de regio op het net voor andere zonnestroomsystemen
  • Geen lange wachttijd en geen grote investeringen in netverzwa­ringen
  • Flexibiliteit! Een batterij kan eenvoudig worden uitgebreid wan­neer nodig. Zo worden investeringen dus op maat gedaan
  • Zonder zonnestroomsysteem inzetbaar om meer capaciteit om het complex te genereren zonder netverzwaring
  • Serieuze rendementen te behalen
  • Systeem is verplaatsbaar in tegenstelling tot een netverzwaring
  • Financierbaar in tegenstelling tot netverzwaring
Neem contact op

Financiering

Energieopslag is een flinke investering en sportverenigingen hebben niet zomaar een investeringskapitaal paraat. Daarom bieden wij tevens een tijdelijke en permanente energie-oplossingen aan in verschillende financieringsvormen, ook maandelijkse lease. Geen grote investerin­gen vooraf maar slimme, flexibele lease-oplossingen met een vast maandbedrag inclusief support en onderhoud. Hierdoor kan de vereniging de gewenste verduurzaming direct doorvoeren en verlaging van de energielasten realiseren zonder grote investering aan de voorkant te hoeven doen.

Neem contact op

Wilt uw sportvereniging ook kosten besparen op het energiegebruik ?

Neem contact op